Misja

Fundacja AKADEMIA NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie wspierania rozwoju diagnostyki laboratoryjnej, medycyny i ochrony zdrowia, w tym wspierania
i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz prawotwórczym.

 

Medyczna diagnostyka laboratoryjna jest tym działem medycyny, który istotnie wspomaga lekarza w wypełnianiu jego misji. To ogromna wiedza zgromadzona zarówno w technologiach, jak i w doświadczeniu ludzi – coraz bardziej doceniana, coraz szerzej wykorzystywana.  Dlatego powołaliśmy do życia Fundację AKADEMIA NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI. Jej celem jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie wspierania rozwoju diagnostyki laboratoryjnej i propagowania jej osiągnięć zarówno w środowisku medycznym jak i wśród korzystających z niej  pacjentów.
 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • Programy edukacyjne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, medycyny i ochrony zdrowia.

  • Promocję diagnostyki laboratoryjnej poprzez organizację konferencji, kampanii profilaktycznych
    oraz współpracę z mediami branżowymi i popularnonaukowymi.

  • Współpracę z uczelniami oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi.

  • Wspieranie organizacyjne i konsultacyjne zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność
    w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, przyznawanie nagród i stypendiów.
     

Chcemy z naszymi aktywnościami docierać zarówno do lekarzy i diagnostów, jak i do pacjentów, mając nadzieję, że przyczyniamy się w ten sposób do zbliżania na gruncie diagnostyki laboratoryjnej coraz bardziej dzielącą się na specjalizacje medycynę.