Kontakt

Zapraszamy do kontaktu podmioty zainteresowane współpracą w zakresie realizacji celów naszej Fundacji takich jak:
 

  • Programy edukacyjne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, medycyny i ochrony zdrowia.

  • Promocję diagnostyki laboratoryjnej poprzez organizację konferencji, kampanii profilaktycznych oraz współpracę z mediami branżowymi 
    i popularnonaukowymi.

  • Współpracę z uczelniami oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi.

  • Wspieranie organizacyjne i konsultacyjne zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, przyznawanie nagród i stypendiów.

Formularz kontaktowy: 

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!