Obszary działalności

Fundacja AND prowadzi wszechstronną działalność w zakresie wspierania rozwoju diagnostyki laboratoryjnej, medycyny i ochrony zdrowia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym,  edukacyjnym
 oraz prawotwórczym poprzez:

 

 • Programy edukacyjne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, medycyny
  i ochrony zdrowia.

 • Promocję diagnostyki laboratoryjnej poprzez organizację konferencji, kampanii profilaktycznych oraz współpracę z mediami branżowymi i popularnonaukowymi.

 • Współpracę z uczelniami oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi.

 • Wspieranie organizacyjne i konsultacyjne zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, przyznawanie nagród i stypendiów.

 • Udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

 

Chcemy z naszymi aktywnościami docierać zarówno do lekarzy i diagnostów, jak
i do pacjentów, mając nadzieję, że przyczyniamy się w ten sposób do zbliżania na gruncie diagnostyki laboratoryjnej coraz bardziej dzielącą się na specjalizacje medycynę.

Najważniejsze sukcesy Fundacji
AKADEMIA NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI:

​​

 • zorganizowanie kilku dużych konferencji naukowo-szkoleniowych dla lekarzy
  i diagnostów, 

 • wydawanie (w latach 2004-2010) kwartalnika „Bliżej Diagnostyki”, 

 • nawiązanie współpracy z portalem Onet.pl, telewizją TVN MED, 

 • organizacja, współorganizacja, sponsoring lub objęcie patronatem naukowym ogólnopolskich kampanii edukacyjno-profilaktycznych we współpracy z ogólnopolską siecią laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA.

 

 

Wybrane wydarzenia z kalendarium Fundacji AKADEMIA NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI:

2007​​

​​

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
   „Diagnostyka niepłodności – czynnik żeński i męski”, Kraków.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Diagnostyka chorób autoimmunologicznych” w Warszawie:
  Choroby autoimmunologiczne - epidemią XXI w?, Warszawa.

2008

​​

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Czynniki ryzyka utraty ciąży – rola diagnostyki laboratoryjnej”, Warszawa.

 • Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa „Diagnostyka chorób zakaźnych”, Warszawa.

 • Akcja społeczno-medialna i ogólnopolski program edukacyjny „DIAGNOSTYKA dla Twojej ciąży” (łącznie 10 spotkań w 10 miastach Polski w latach 2008-2010).

2009

​​

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Andropauza – druga młodość dojrzałego mężczyzny”, Kraków.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Profilaktyka i diagnostyka chorób nowotworowych”, Warszawa.

 • Cykl specjalistycznych warsztatów dla diagnostów laboratoryjnych „Komputerowa analiza nasienia”, Kraków.

2010
 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Menopauza – nowe wyzwanie w życiu kobiety”, Kraków.

 • Cykl specjalistycznych kursów dla diagnostów laboratoryjnych „Diagnostyka laboratoryjna męskiej płodności”, Kraków.

2014 

​​

 • Ogólnopolska Kampania Profilaktyczno-Edukacyjna „Jestem Kobietą i dbam” cz. I.

2015 
 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w diagnostyce patomorfologicznej”, Kraków.

 • Ogólnopolska Kampania Profilaktyczno-Edukacyjna „Jestem Kobietą i dbam” cz. II.

2016
 

 • Ogólnopolska Kampania Profilaktyczno-Edukacyjna „Żyj zdrowo – bądź świadomy!”.

 • Konferencje Regionalne dla lekarzy w Bielsku-Białej, Koszalinie, Szczecinie, Gdyni i Poznaniu.

2017
 

 • Ogólnopolska Kampania Profilaktyczno-Edukacyjna „Czy wszystko gra?”.

 • Konferencje Regionalne dla lekarzy w Katowicach, Warszawie, Łodzi, Lublinie, Toruniu, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Białymstoku
   i Olsztynie.

 • I Ogólnopolski konkurs "Przypadki Medyczne" (Sponsor).

2018
 

 • Ogólnopolska dwuetapowa Kampania Profilaktyczno-Edukacyjna „Zdrowa wiosna” oraz „Zdrowa jesień”.

 • Konferencje Regionalne dla lekarzy w Krakowie, Tarnowie, Kielcach, Rzeszowie, Warszawie, Trójmieście i Bielsku-Białej. 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Diagnostyka. Jakość i nowoczesność” w Warszawie.

2019
 

 • Ogólnopolska Kampania Edukacyjno-Profilaktyczna „Droga do zdrowia”, etap I (wiosenny) i II (jesienny).

 • Udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów „Wschodząca diagnostyka” w Białymstoku.

 • Regionalna Konferencja dla lekarzy w Trójmieście.

 • Współpraca merytoryczna (publikacje artykułów medycznych) z kwartalnikiem „Współczesna Medycyna Laboratoryjna”.